Gemeen­te­lijke herin­deling


25 april 2012

Gemeentelijke herindeling

Wij zijn, net als de SP, van mening dat gemeentelijke herindeling van onderop moet komen, dus vanuit de gemeentes zelf.
De 23 gemeentes in onze provincie hebben al verschillende samenwerkingsverbanden op allerlei gebieden. Zij kunnen ons inziens het beste zelf overzien wat in het belang is van hun gemeente.
Wij kunnen ons bv voorstellen dat er per gemeente verschillen kunnen zijn in hoe ver zij willen gaan in hun samenwerking met andere gemeentes.
Zoals in de brief van VGG van 6 oktober 2011 wordt geschreven: “het doel is te komen tot goed toegeruste gemeentes. Dat kan in sommige gevallen via schaalvergroting, maar in sommige gebieden ook via samenwerkingsarrangementen”.
Visie en beleid ontwikkeling die gaat over de ideale gemeentelijke herindeling zal dus in samenwerking met de verschillende gemeentes moeten gebeuren en niet vanuit de Provincie worden ingezet om pas daarna hierover met de gemeentes in gesprek te gaan.
Daarom hebben wij samen met de SP de zojuist genoemde motie ingediend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer