Verdub­beling spoorbrug Zuidhorn


25 april 2012

Verdubbeling spoorbrug Zuidhorn.
De discussie over dit onderwerp is al vele malen gevoerd. Ik zal het dan ook kort houden.
Wij blijven voorstander van de aanleg van een spoorbrug waarover een dubbel spoor kan worden aangelegd. Wij zien dit als een belangrijke investering in het openbaar vervoer waarmee gegarandeerd wordt dat in de toekomst extra treinen kunnen gaan rijden op het traject Groningen Leeuwarden als dit nodig is.
Er is aangegeven dat een enkel spoor voor de toekomst voldoende is, onder andere omdat de Regiotram in de toekomst ook zal gaan rijden op dit traject. Het is echter nog onduidelijk of de Regiotram uiteindelijk echt de regio in zal gaan.
Wij hebben om deze redenen de motie om de spoorbrug te verdubbelen mede ondertekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer