Bijdragen begroting en jaar­stukken Wadden­fonds


24 mei 2023

De Partij voor de Dieren is al jaren kritisch op de projectkeuzes van het Waddenfonds. Het fonds is ooit ingesteld om de schade aan de natuur door de gasboringen onder het Wad te compenseren, maar al snel werd de slogan ‘economie en ecologie in balans’ er aan verbonden, zodat de miljoenen ook gebruikt konden worden voor andere doeleinden. Ook uit de meest recente projectenlijst blijkt weer dat de natuur er nogal bekaaid af komt. Recreatie en toerisme, landbouw, visserij en chemie, allemaal doen ze een flinke graai in de pot.

De projecten die – direct! – bijdragen aan versterking van de Waddennatuur zijn op één hand te tellen. Het is schokkend om in de jaarstukken te lezen dat in 2022 de verdeling van de verleende subsidie 25,8 % voor ecologie en 74,2 % voor duurzame economie was! (zie pag. 39) Er wordt geclaimd dat over de volledige looptijd t/m 2022 de verdeling 47,7 % voor ecologie en 52,3 % voor economie. Waarbij niet verteld wordt dat een aanzienlijk deel van de ecologie-projecten eigenlijk verkapte economische impulsen zijn met een flets lichtgroen kleurtje.

Is herstel van de biodiversiteit en de veerkracht van onze leefomgeving niet één van de belangrijkste opgaven waar we momenteel voor staan?

Het Waddenfonds eindigt in 2027, en moet o.i. stevig geëvalueerd worden. De Partij voor de Dieren roept dringend op om de laatste drie jaar vol in te zetten op natuurprojecten, zowel bij de majeure projecten als thematische openstellingen. We hebben nog een laatste kans om de disbalans enigszins recht te trekken. We roepen de gedeputeerde op om zich hier binnen het DB van het Waddenfonds tot het uiterste voor in te spannen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage begroting en jaarstukken Omgevingsdienst Groningen

Lees verder

Bijdrage Jaarstukken 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer