Bijdrage voor­dracht program­maplan Toukomst


23 juni 2021

Voorzitter, als er één plan is waar de PvdD achter kan staan, dan is het wel het programmaplan Toukomst. Van, voor en door Groningers. Participatie op z’n best! Belangrijk ook is de integrale samenhang tussen de projecten onderling, maar ook met andere projecten binnen het Nationaal Programma Groningen; we zien uit naar de eerste resultaten in 2022.

Voorzitter, ik ben geen Groninger, maar voor dit plan zal ik mijn best doen de drie thema’s in het Grunnigs uit te spreken:

Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar. Alle thema’s zien er qua plannen goed uit. Blij zijn we als Partij voor de Dieren met het feit dat 400 van de 900 ingebrachte ideeën te maken hebben met het verbeteren van “Mien Land”. Veel groene ideeën! Groningers weten wat belangrijk is! Natuur en klimaat lopen als rode draad door heel het programmaplan Toukomst heen.

Voorzitter, één van de goedgekeurde plannen spreekt van het planten van een groene long in Groningen, 2 miljoen bomen! Dat tikt aan! Kan GS hierover iets meer duidelijkheid geven? Waar, wanneer, hoe?

Voorzitter er is geen Toukomst voor Groningen en de Groningers, zonder een een flinke focus op natuur en klimaat. Wij zijn dan ook blij met dit plan, dank!