Bijdrage vervolg Klimaat­ak­koord


13 maart 2019

Vervolgproces ontwerp klimaatakkoord

Voorzitter, een tot nu toe zeer wazig ontwerp klimaatakkoord… De aanpak moet nog verder uitgewerkt worden. Er moet nog een startnotitie RES komen. Enz. enz. Traagheid troef….

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is het passief afwachten beu! Het is een verschuilen achter het Rijk, in plaats van het ons te realiseren dat de tijd die we hebben wegtikt en dat het daarom uiterst belangrijk is, om nu eens echte stappen te zetten.

Zo hebben we al meerdere keren hier gesproken over de energietransitie en de rol van de grootschalige stook van biomassa. Bewezen een drama voor het klimaat en de biodiversiteit.

Het is een volledig kromme gedachte vanuit Europa dat het duurzaam zou zijn, een gedachte één op één overgenomen door het Rijk. Lekker gemakkelijk zo! Iets theoretisch afspreken, …. maar voorzitter het klimaat laat zich niet voor de gek houden.

De provincie gaat er niet over, hebben we keer op keer gehoord. Maar we kunnen er wel wat van vinden en dat overbrengen aan de minister. En daarom deze motie.

Verder voorzitter missen we beleid op het gebied van bomen en bos. Onmisbaar voor het terugbrengen van de temperatuur op deze aarde. Wij willen dat het college zich inzet voor de aanplant van een aantal grote bossen in de provincie.

De Veenoxidatie is in onze provincie een serieus probleem. Het wordt ook genoemd in de brief over het vervolgproces. Moerasbossen zouden een optie kunnen zijn. Ook kan er gedacht worden aan voedselbossen. En daarom deze motie.

Voorzitter, geld is een kwestie - in het - op een natuurlijk peil terugbrengen van het water in de Veengebieden. De Veenoxidatie, samen met de dramatische schade door verdroging aan infrastructuur, huizen e.d. moet stoppen. Onze oproep: niet langer aanmodderen. En daarom deze motie.

Tenslotte moet volgens talloze rapporten er een transitie plaatsvinden van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Ga nou eens serieus kijken naar de provinciale mogelijkheden. En stuur ons niet van het kastje naar de muur. Ook hierover een motie.

Interessant voor jou

Bijdrage uitbreiding camping Wedderbergen

Lees verder

Bijdrage duidingsdebat coalitieakkoord 'Versterken, versterken, vernieuwen'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer