Bijdrage uitbreiding camping Wedder­bergen


Commissie Ruimte, Natuur, Leef­baarheid

27 februari 2019

Voorzitter, natuurorganisaties en oud-bestuurders van de voormalige gemeente Bellingwedde hebben in een brief hun zorgen uitgesproken over de uitbreiding van camping Wedderbergen. Een zorg die de Partij voor de Dieren deelt.

Vele jaren is er gewerkt aan het herstel van een prachtig stukje natuur, Natuur Netwerk Westerwolde, en dan besluit men dat economie boven één van de mooiste stukjes van de natuur in het gebied gaat. Het boezemgebied bij Wedderbergen. Voorzitter, ik heb er net als vele andere in de buurt en regio regelmatig gewandeld. Een fantastisch gebied. En nu moet dat wijken voor toercaravans. Een al druk bezochte camping heeft haar zinnen erop gezet en zie hier de eigenaar lijkt het voor elkaar te krijgen.

Ook met de hulp van de Provincie. Hoe is dat mogelijk? In een tijd waarvan wij weten dat de biodiversiteit achteruit holt, en bomen en struiken als longen voor deze aarde een absolute must zijn…. Het wordt gewoon opgeofferd!

Er wordt met de goedkeuring van de provincie een flinke subsidie toegekend vanuit Leader (€ 185.000,--). Een Europees subsidieprogramma, waarvan het geld besteed mag worden aan de ontwikkeling van Oost Groningen. Zoveel subsidie voor een camping, waar - behalve de campingeigenaar - vrijwel niemand wat aan heeft. Want het aantal kampeerplaatsen wordt niet uitgebreid, omdat bestaande plaatsen ruimer worden. Dus niet meer bestedingen in de regio! Hoezo ontwikkeling?

Voorzitter, één van de voorwaarden voor de Leadersubsidie is draagvlak. Dat is er niet. Verder is het bekend dat de campingeigenaar regelmatig is teruggefloten, omdat hij illegale handelingen verrichtte. Nu lijkt hij te worden beloond. De toekenning van de Leadersubsidie is als een wapen in de gemeentelijke handen om te zeggen, dat de provincie dus instemt met de vernietiging van een stukje NNN? Terwijl de provincie juist de eerst aangewezene zou moeten zijn om het Natuurnetwerk in stand te houden en te versterken.

De Partij voor de Dieren wil dat deze uitbreiding tot staan wordt gebracht en de provincie haar taak als beschermer van het NNN serieus neemt. Hier is namelijk op geen enkele wijze te verdedigen dat er sprake is van een groot maatschappelijk belang!

Krijgen we daarbij het college aan onze zijde?

Dan nu de vragen:

  1. Er komt weinig tot geen uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen (anderen worden opgeheven) – Hoe komt deze ontwikkeling dan ten goede aan de regio? Een kleinschalige ingreep is het ook niet. Er worden 84 nieuwe kampeerplaatsen aangelegd, met de benodigde infrastructuur, een toiletgebouw enz. Dus wat is het groot maatschappelijke belang, noodzakelijk voor de vernietiging van een deel van het NNN?
  2. Voor de Leadersubsidie heeft de campingeigenaar draagvlak nodig. Dat lijkt er niet te zijn. En waar kunnen we de voor de subsidie noodzakelijke educatieve en innovatieve eigenschappen terug vinden? Kan de gedeputeerde hierop reageren?
  3. In het - in de agenda bijgevoegde - dossier Wedderbergen staat dat de actuele plannen niet in overeenstemming zijn met de plannen waarop de Leadersubsidie is gebaseerd, is dat juist? Zo ja, gaat u Leader vragen de instemming tot subsidieverlening terug te draaien?
  4. Het NNN valt onder de protectie van de provincie. Hoe rijmt dat met de keuze voor subsidieverstrekking?
  5. De provincie heeft zelf geen onafhankelijke ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Bent u bereid dit alsnog te doen?
  6. Als dit plan toch doorgaat, hoe en waar wordt er dan gecompenseerd? Bent u tevreden met het voorgestelde bijenveldje direct naast het dorp? Zo ja, hoe kan een bijenveld de ecologische waarde van een boezemgebied vervangen?

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer