Bijdrage uitbreiding Eemshaven in Oost­polder


12 mei 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is tegen de uitbreiding van het industriegebied Eemshaven. De Oostpolder moet de Oostpolder blijven.

Omdat er windmolens staan is het helaas niet meer geschikt voor nieuwe natuur, wel zou het een prachtige proeftuin kunnen zijn voor de eiwittransitie. Genoeg grond om bonen, lupine e.d. te telen en een industrieterrein in de buurt waarop zaken kunnen worden verwerkt.

De klimaatcrisis vraagt andere keuzes, niet een nieuw industrieterrein, waar ook energie-slurpers zoals datacenters met open armen worden ontvangen. Het is - in onze ogen - onverantwoord handelen om een groot windpark op zee te zetten, daarmee de Waddennatuur ernstig schade toe brengen en dat puur en alleen voor nieuwe industrie. Dit college is niet uit op een werkelijke strijd tegen klimaatverandering, want dan zou al de opgewekte stroom gebruikt worden voor de verduurzaming van de huidige industrie en de woningen. De tijd van nieuwe industrieterreinen is voorbij, kies voor inbreiden en samenwerken op bestaande terreinen. Willen we onze planeet, de natuur en daarmee de toekomst voor onze kinderen veilig stellen dan zullen we toch echt een flinke pas op de plaats moeten maken en onze focus moeten verleggen van hebzucht naar tevreden zijn.

Voorzitter, alle bestaande bedrijven zullen (gedwongen) moeten overstappen naar compleet duurzame processen. Doen ze dat niet, dan hebben ze wat ons betreft op heel korte termijn geen bestaansrecht meer.

Als deze uitbreiding toch doorgaat dan zouden de gedupeerde bewoners (zeer) ruim gecompenseerd moeten worden. Verzacht de pijn zoals je het zelf zou willen ervaren. Beschouw deze compensatie niet als een zo veel mogelijk te beperken kostenpost. Zo’n kruideniersmentaliteit past niet bij een goed bestuurder met hart voor zijn burgers. Ga samen met de gedupeerde bewoners een regeling vormgeven waar zowel het provinciaal bestuur als de bewoners trots op kunnen zijn. Zo’n regeling kan een voorbeeld zijn voor hoe het ook kan en kan meehelpen aan het versterken van het vertrouwen van burgers in het bestuur.