Bijdrage Staten­ver­ga­dering start­do­cument RES 2.0


28 september 2022

Voorzitter, de PvdD ziet hernieuwbare, schone energie als een must, met een hoofdletter M. Fossiele brandstoffen werken immers mee aan de verdere vernietiging van het leven op aarde.

Naast schone energie moet er in onze ogen veel meer aandacht zijn voor bezuinigen en isoleren. Er wordt enorm veel geld gestoken in de energietransitie, maar de sociale, meestal slecht geïsoleerde huurwoningen in o.a. mijn dorp Pekela tochten er nog lustig op los. En waar zien we zonnepanelen op daken? Veel te weinig! Echt ongelooflijk! Wanneer wordt dit toch eens goed opgepakt?

We pleiten opnieuw voor het strikt hanteren van de zonneladder!

Voorzitter, hadden we in het verleden de knopen sneller doorgehakt, dan waren we nu niet in de energiecrisis beland, waar zoveel inwoners - ook in onze provincie – van wakker liggen. De prijzen rijzen de pan uit.

Dan waren we al lang niet meer zo afhankelijk geweest van fossiele brandstoffen van dubieuze onbetrouwbare leveranciers als Rusland. De PvdD heeft hier regelmatig voor gewaarschuwd!

Onze provincie wil een koploper zijn, maar laat toch weer ruimte in het Hogeland voor een hyperscale datacenter. En datacenter dat – en vergeef mij dat ik de exacte cijfers niet weet – misschien wel de windenergie gaat opslokken die in één klap de helft van de provinciale huishoudens kan voorzien van schone stroom.

Erg jammer, want met deze tegengestelde keuzes kan je de genoemde ambities van de provincie toch niet meer serieus nemen?

Voorzitter, de RES 2.0 bevat straks een optelsom van de warmtevisies van gemeenten. Echter hoe gaat de provincie samen met de gemeentes stimuleren dat er minder energie wordt gebruikt? We lezen het nergens terug.

Wat de PvdD betreft komt er geen warmtetracé vanuit de industrieterreinen van Groningen naar de stedelijke gebieden. Door de aanleg van een dergelijk warmtenet wordt een perverse prikkel gegeven om de fossiele industrie in stand te houden. Zoveel restwarmte komt alleen vrij door een hoog energiegebruik. We moeten ons bezig gaan houden met consuminderen en dus het afschalen van deze activiteiten. NIET ALLES KAN MEER!

Voorzitter, kunnen we er op rekenen, dat het college de regie in handen neemt als het gaat om het versterken van het momenteel overbelaste stroomnet. Ook daar moet in het startdocument aandacht aan worden besteed.