Bijdrage PS-verga­dering 6 juli 2016 over kwestie Wedderveer


6 juli 2016

Voorzitter, al vele malen hebben we hier gezegd, dat de Partij voor de Dieren tegen iedere vorm van bio-industrie is. Dieren die tot producten worden gemaakt, is niet alleen zeer dieronvriendelijk, maar ook buitengewoon vernederend voor een ander, volwaardig, levend wezen.

Hier de zoveelste stal die vergund lijkt te worden. Een boer in Wedderveer, die een gaatje heeft gevonden in de regelgeving. Hij heeft een perceel naast de zijne gekocht en wil vervolgens een flinke megastal realiseren, 3,5 ha groot met ruim 1000 koeien.

Buren zijn op geen enkele wijze gehoord door de verschillende overheden. Zij hebben inmiddels de zaak voor de rechter gebracht.

Op 4 juni 2014 schreef GS aan de PvdD, dat voor zover het haar op dat moment bekend was een dergelijke constructie, dus twee naast elkaar gelegen bouwpercelen die door één bedrijf worden gebruikt, in de provincie verder niet voorkwam. Om die reden is er geen poging gedaan om dit gebruik via de omgevingsverordening te voorkomen.

Nu blijken er 148 potentiële kwesties Wedderveer te zijn in onze provincie. En daarom deze motie ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-snel-einde-burentruc-veehouderij ).

- Ankie Voerman

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer