Woord­voering N366


20 april 2016

Woordvoering PS 20 april 2016, vaststelling inpassingsplan N366 Veendam-Pekela-Stadskanaal

Voorzitter,

Pas als de laatste boom is gerooid,
de laatste rivier is vergiftigd,
de laatste vis is gevangen,
pas dan zullen we vaststellen dat we geld niet kunnen eten.

Voorzitter, de verbreding van de N366 kost onze provincie 2800 bomen en heel veel bosschages. Het kost vogels hun woningen, vleermuizen hun voedselgebieden, zoogdieren hun schuilplaatsen.

Heel veel bomen zijn inmiddels gekapt en niet alleen langs deze weg. Het is door de hele provincie schering en inslag. En de veel geprezen compensatie kan nooit de ecologisch waarde van de oude bomen vervangen.

De N366 moet verbreed worden, niet puur om veiligheidsredenen zoals de gedeputeerde ons wil doen geloven, maar voornamelijk om economische redenen. Het moet sneller en meer, want er moet verdiend worden. Economie boven ecologie, geld boven frisse lucht, asfalt boven natuur...

Voorzitter, de PvdD zal altijd blijven vechten voor de bomen, de vogels en hun nesten, voor de vleermuizen, de zoogdieren en daarmee ook voor de mens, hun en ons welzijn holt door egoïstische, menselijke keuzes achteruit.

Meer is niet beter, ook niet voor de mens.

Een beter delen, een beter omzien naar elkaar, een mooie, gezonde natuur, geluid en kleur en dan niet het geluid van steeds meer auto's, maar van wuivende bomen en zingende vogels.

Dat, voorzitter, vergroot het welzijn en de gezondheid van mensen en dat is een bewezen feit!

Veiligheid kan eenvoudig verhoogd worden door een goed onderhoud van de weg, het verlagen van de maximum snelheid (- ook nog eens veel beter voor het milieu - ) en door vangrails langs de bomen.

En daarom deze motie (motie 1 - Stop uitbreiding N 366)

Voorzitter, Motie 1 is dat, wat we echt willen, echter, gezien hetgeen wat we gehoord hebben in de commissie over dit onderwerp moeten we ook voor een alternatief gaan.

Voorzitter we begrijpen niet waarom er geen compensatie kan plaatsvinden in de omgeving waar de bomen gekapt worden. Geld kan hier geen rol spelen, want er wordt bij deze weg met geld gegooid.

We willen GS oproepen om serieus te kijken naar een stuk grond in de buurt van de door de N366 en de windturbines zwaar belaste Ommelandewijk en verzoeken het college in die omgeving een mooi compensatiebos aan te leggen. En daarom deze motie (motie 2 - compensatiebos Ommelandewijk)

Dank u wel.

A. Voerman

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer