Bijdrage Provin­ciale Staten problemen bij afval­be­drijven


30 mei 2018

Voorzitter, de provincie heeft een serieus probleem als het gaat om afval-verwerkings-bedrijven. Regelmatig zijn er branden. Daarnaast zijn er faillissementen, waardoor er weinig… tot niets meer …te halen valt en… het opruimen en/of saneren op kosten van de provincie gedaan moet worden.

Het heeft de provincie al miljoenen aan gemeenschapsgeld gekost.

Volgens de ODG is het risico nu nog groter dan voorheen. De verwerkingskosten nemen toe, …..afval wordt daardoor langer opgeslagen, in grotere hoeveelheden (met meer kans op broei en dus brand) en ---- als kosten toenemen - , neemt de kans op faillissement ook toe.

Dan is het toch vreemd dat we een dergelijk risico nemen, terwijl maar ongeveer een derde van het hier opgeslagen en verwerkte afval uit de provincie zelf komt.

Waarom blijft de provincie überhaupt de deur open houden voor dit soort bedrijven, ….met afval van buiten de provincie… zeker zolang er geen zekerheidsstelling is?

Er zijn gezondheidsrisico’s voor omwonenden,… er is een groot risico voor het milieu.

Voorzitter, wij willen weten van de gedeputeerde of het klopt dat de provincie wel met een zekerheidsstelling kan komen, maar dat liever niet doet omdat dat het vestigingsklimaat verzwakt.

Dank u wel.