Bijdrage Provin­ciale Staten ESD SIC


30 januari 2019

Voorzitter, vorige week donderdag was er opnieuw een blazer bij Esd Sic. De sneeuw kleurde daarbij zwart tot in Delfzijl. Dit terwijl de blazer slechts als middelgroot werd beschouwd.

Uitstoot, waarbij aangetoond is dat zij waarschijnlijk kankerverwekkende stoffen bevat. De veiligheidsregio vond het incident ernstig genoeg om op te schalen tot Grip 1.

Tegen kinderen werd gezegd niet in de sneeuw te spelen en bij aanraking de handen goed te wassen.

Vanochtend stond op RTV Noord dat er door TNO weer meer SIC-vezels zijn gemeten, ruim twee keer zoveel als in oktober. En dat niet alleen tijdens de blazers, maar gedurende het hele productieproces.

Vervolgens zegt de GGD dat de kans op kanker gering is. Het klinkt als de affaires rond asbest. Jarenlange ontkenning door allerlei gerenommeerde instanties, totdat mensen na tientallen jaren toch asbestkanker krijgen en men er niet langer meer omheen kan!

De SIC-zieke zal je kind maar wezen, of je vader, je moeder, je man of vrouw. Je zult zelf maar SIC-kanker krijgen!

Voorzitter, omwonenden van bedrijven moeten veilig kunnen wonen. Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Men moet kunnen rekenen op gezond voedsel uit moestuintjes en van de akkers. Men moet er zeker van zijn gezonde lucht in te ademen.

Allemaal zaken die letterlijk van levensbelang zijn!

Onze inwoners moeten er van op aan kunnen dat zij door hun overheid worden beschermd en dat de overheid er niet is tot eer en glorie van vervuilende, veel verdienende bedrijven.

Voorzitter, wij begrijpen dat bij sluiting er werkgelegenheid verdwijnt. Toch mag dat geen reden zijn om dan maar voor het bedrijf te kiezen.

De gedeputeerde heeft gisteren eindelijk aangekondigd met strafmaatregelen te komen. Toch wordt een dergelijke boete pas na vier maanden opgelegd.

Heeft Esd Sic niet voldoende tijd gehad om de zaken op orde te brengen? En een maximum aan boetes van drie keer? Wordt het bedrijf bij een 4e overtreding gesloten? Graag een reactie.

En zou het bedrijf als het nu ineens wel zou lukken niet aan de haren voor de rechter gesleept moeten worden i.v.m. het traineren van een goede bedrijfsvoering en het bewust uitstoten van giftig materiaal? Tenslotte hebben mensen als de heer ……. dit al jaren geroepen. Graag een reactie van de gedeputeerde?