Bijdrage eind­verslag infor­mateur


17 april 2023

Voorzitter,

De informateur heeft gesproken met alle partijen en is tot de conclusie gekomen dat er een meerderheidscoalitie gesmeed kan worden tussen de BBB, de PvdA, Groninger Belang en de ChristenUnie.

Wat betreft de Partij voor de Dieren ligt een dergelijke coalitie voor de hand, kijkende naar de verkiezingsuitslag. Zoals we bij de informateur hebben aangegeven; het is niet logisch om in de provincie Groningen nog samen te werken met de VVD. Verder zitten we door CDA-beleid letterlijk in de shit en verwachten mensen politiek met een vooruitziende blik. Dat vinden we niet bij deze genoemde partijen, in ieder geval niet bij de landelijke poot. GroenLinks, Partij voor de Dieren en FvD lijken inhoudelijk te ver van de BBB af te staan, en een coalitie smeden zonder BBB is vrijwel onmogelijk.

Toch roept deze combinatie vragen op. Hoe gaat de PvdA haar stempel drukken op deze coalitie? Als we het het bijlagenboek erbij pakken en het gespreksverslag van de informateur met de PvdA voor de neus nemen, zien we dat bij de PvdA eigenlijk alle onderwerpen tot speerpunt zijn gebombardeerd. Wat valt er immers niet onder brede welvaart? Graag een reactie van dhr. Van Dekken.

Wij hopen dat de PvdA, maar ook de andere partijen die gaan onderhandelen (GB, BBB en CU), een aantal basisprincipes in de onderhandelingen meenemen. Bijvoorbeeld de doelstellingen aangaande Natuur Netwerk Nederland en Kader Richtlijn Water. Beide doelstellingen moeten in 2027 zijn behaald. Maar, Prolander heeft ontzettend veel moeite om nieuwe gronden te verwerven. Het water in deze provincie voldoet nergens aan de standaarden van Kader Richtlijn Water. Nog nergens! Graag horen we van de onderhandelende partijen hoe ze hiermee om denken te gaan? We krijgen straks ook nog klimaatdoelstellingen die scherp worden geformuleerd. Hoe voorkomen we dat we straks net als in het stikstofdossier met blokkades of sancties komen te zitten in Groningen? Dat kan alleen door nú de schouders eronder te zetten en de problemen op te lossen.

Nog een vraag aan de onderhandelende partijen. Wij hebben tijdens ons gesprek met de informateur meegegeven dat bepaalde belangen geen stem hebben. En dan bedoelen wij voornamelijk de stem van dieren. Het komt niet expliciet terug in het eindverslag. Wij zien graag dat de onderhandelende partijen met de Dierenbescherming en/of Wakker Dier in gesprek gaan, een organisatie als Caring Farmers betrekken in het formatieproces. Hoe staan de onderhandelende partijen hier tegenover?

Voorzitter, bij deze Maidenspeech hoort een persoonlijk verhaal. Ik heb me aangesloten bij de Partij voor de Dieren omdat ik geen volksvertegenwoordiger, maar een planeetvertegenwoordiger wil zijn. Niet alleen kijken naar het hier en nu maar ook kijken naar elders en later. Wat mij betreft is de Partij voor de Dieren de enige partij die dit voor ogen houdt. Een ieder levend wezen is van waarde en ik wil een ieder levend wezen laten zien dat diegene ertoe doet. Kijk maar eens een dier in de ogen. Beschouw het natuurlijke gedrag. Kom dan nog eens met beleid! Waarom heeft men het recht om dieren te kopen, te houden (vaak in erbarmelijke omstandigheden) en vervolgens ter dood te veroordelen?

Nu genoeg over mij, we moeten het nog hebben over de bestuurscultuur, voorzitter. Een vraag aan BBB, deze kan met ja of nee worden beantwoord. Zijn in de wandelgangen of zelfs in de achterkamers de inhoudelijke onderhandelingen al begonnen? Hoe rijmt zich dit met het voornemen zo transparant mogelijk te werken en veel kennis en initiatief uit de Staten te willen halen?

Nog een vraag aan de onderhandelende partijen, hoe denken jullie te gaan werken aan een nieuwe bestuurscultuur als de Commissaris van de Koning, dhr. Hamster en dhr. Van Dekken in GS blijven zitten. Worden de nieuwelingen dan niet automatisch meegenomen in hoe het altijd al ging binnen GS? Namelijk: we bedenken het eerst, we werken het zelf eerst helemaal uit en vragen dan of er misschien nog ideeën zijn bij de burger of Provinciale Staten? Gaan de onderhandelende partijen expliciet uitwerken hoe de Staten en burgers een meer vooraanstaande positie gaan krijgen?

En past het uitsluiten van partijen bij de nieuwe bestuurscultuur, vragen we meer gericht aan de PvdA? En hoe rijmt zich dat met de vooraanstaande positie van Provinciale Staten en het horen van alle inwoners?

Voorzitter, ik rond af. In deze politieke arena maak ik me de komende vier jaar hard dat geen van de partijen wordt uitgesloten en daarmee geen enkele burger langs de zijlijn staat. Laten we niet doen alsof sommige burgers dom zijn en hun stem er niet toe doet. Laten we met respect en een luisterend oor in gesprek gaan. Laten we elkaar met liefde tegemoet treden.


Interessant voor jou

Bijdrage duidingsdebat

Lees verder

Bijdrage commissie rapporten 'Groningers boven gas' en 'Nij begun, op weg naar erkenning, herstel en perspectief"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer