Gaswinning en mijnbouw


De regering wil de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten. De Partij voor de Dieren heeft daar jarenlang voor gestreden. De huidige gas- en zoutwinning moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. De provincie moet pleiten voor een duidelijk tijdpad. Gas- en zoutwinning onder het Wad moeten onmiddellijk gestopt worden.

Veel inwoners van de provincie Groningen voelen en zien iedere dag de gevolgen van de gaswinning. Getroffenen die recht hebben op schadevergoeding krijgen te maken met tergend langzame en ingewikkelde procedures. De provincie moet burgers bijstaan in de stroperige schadeafhandeling middels advies en juridische hulp. Als snelle vergoeding uitblijft moet de provincie de schadevergoeding betalen en later verhalen op de NAM / het Rijk. Verder moet de provincie blijven opkomen voor haar burgers in niet mis te verstane woorden richting het Rijk. Er moet één schadeloket komen, ook voor mensen die wonen in gebieden waar gestapelde mijnbouw plaatsvindt. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid ruimhartig en snel alle schade vergoedt. Daarnaast hebben Groningers recht op het hele verhaal, er moet een parlementaire enquête komen.

Het standpunt Gaswinning en mijnbouw is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer