Afge­ba­kende rol van provincie


De provincie heeft als overheidslaag een meerwaarde. Zij staat dichter op de eigen regio dan het Rijk, en is dus een onmisbare partij in het uitwerken van gebiedsgerichte plannen. Dit is onder andere essentieel in ruimtelijke ordening, landbouw- en natuurbeleid. Ook bewaakt de provincie het beleid van gemeenten met een provinciale richting en visie.

De provincie neemt een neutrale rol in bij processen die van onderop besloten moeten worden, zoals gemeentelijke herindeling.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer