Zwientje Tikken? Van Lotje getikt!


12 augustus 2011

Zwientje Tikken is een ouderwets spel, waarbij enkele geblinddoekte mensen in een modderbad een varken moeten aantikken. Het Zwientje Tikken staat bekend als een dieronvriendelijk evenement. Desondanks zijn er plannen om op 1 september in Alteveer het ´Zwientje Tikken´ te organiseren. De Partij voor de Dieren is vastberaden om het ‘Zwientje Tikken’ als nieuw evenement in Alteveer tegen te houden. Dieren zijn geen dingen, maar wezens met bewustzijn en gevoel. Ze hebben daarom recht op een respectvolle behandeling. Het misbruiken van dieren voor vermaak dient geen enkel redelijk doel en staat haaks op een respectvolle en verantwoorde omgang met dieren. De Partij voor de Dieren staat daarin niet alleen. Ook de Dierenbescherming, Dier&Recht, het Swieneparredies en Varkens in Nood hebben bezwaren tegen het ‘Zwientje Tikken’ en hopen dat de gemeente Stadskanaal de vergunning weigert.

Op 1 september wil Plaatselijk Belang ‘Zwientje Tikken’ organiseren tijdens de Sport- en Spelweek in Alteveer. De Partij voor de Dieren is verbaasd dat de organisatie dit overweegt en oordeelt dat er absoluut niet is nagedacht over de nadelige gevolgen die dit heeft voor de gebruikte varkens. De geblinddoekte en ploeterende deelnemers zijn hun oriëntatie volledig kwijt en zullen over elkaar heen buitelend het varken opjagen, onder luide aanmoediging van het publiek. Volgens Anja Hazekamp, Statenlid voor de Partij voor de Dieren en tevens inwoner van Alteveer, is het ‘Zwientje Tikken’ niet meer van deze tijd. “Het is onbegrijpelijk dat men dieren wil misbruiken voor dit soort plat vermaak. Het levert enorm veel stress op voor de opgejaagde varkens. Ik woon met veel plezier in Alteveer, maar ik schaam me nu voor mijn dorp”. Varkens zijn stressgevoelige en intelligente dieren en zijn zeer gevoelig voor harde geluiden. De meeste varkens zijn nooit eerder buiten een stal geweest en ze hebben meestal niet eerder contact gehad met zo veel mensen. Dit versterkt de stress waaraan de dieren tijdens het ´Zwientje Tikken´ worden blootgesteld en geeft paniekreacties bij de varkens.

De benodigde vergunning is nog niet verleend. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente de vergunning zou moeten weigeren, omdat het ´Zwientje Tikken´ in strijd is met de uitgangspunten van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Daarin staat dat het verboden is om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. In dit geval is volgens de partij duidelijk dat het dierenwelzijn aangetast wordt. Het ´Zwientje Tikken´ heeft bovendien alle ingrediënten in zich om mensen ertoe aan te zetten op een ruwe en weinig respectvolle wijze met de gebruikte varkens om te gaan, terwijl het alleen dient ter vermaak van het publiek. In verschillende gemeenten zijn dit soort evenementen waarbij dieren op een weinig respectvolle wijze worden behandeld al verboden op basis van “aantasting van de zedelijkheid” of “aantasting van de openbare orde”. Met het toestaan van dit soort entertainment met dieren geven we een slecht voorbeeld aan de jeugd over hoe we respectvol met dieren horen om te gaan. Bovendien is het slecht voor het imago van het dorp Alteveer en van de hele gemeente Stadskanaal.

De Partij voor de Dieren heeft grote twijfels of Plaatselijk Belang wel aan alle wet- en regelgeving voor het houden en vervoeren van varkens kan voldoen. Deze regels zijn erg complex en zijn vooral gericht op het voorkomen van besmettelijke dierziekten, zoals de varkenspest. Het ‘Zwientje Tikken’ brengt risico’s met zich mee voor de verspreiding van dierziekten, vooral de varkens lopen kans om een ziekteverwekker op te lopen. Het is nog onduidelijk waar de varkens vandaan komen en wat het lot is van de dieren na afloop van het ´Zwientje Tikken´. Het is vrijwel uitgesloten dat een varkenshouder deze dieren na afloop terug zal nemen in de stal. Ook het Swieneparredies kan de varkens niet opnemen. De organisatoren van het ‘Zwientje Tikken’ zullen zich dus vooraf moeten bezinnen over het lot van de varkens.

De Partij voor de Dieren, de Dierenbescherming, Dier&Recht, het Swieneparredies en Varkens in Nood hopen dat Plaatselijk Belang Alteveer afziet van het `Zwientje Tikken´ en dat de gemeente Stadskanaal de gevraagde vergunning weigert.