Inten­sieve veehou­derij aan banden in Provincie Groningen


10 maart 2011

De intensieve veehouderij in Groningen blijft aan banden gelegd! De motie die in 2010 door Provinciale Staten werd aangenomen om de uitbreiding van de intensieve veehouderij in onze provincie aan banden te leggen, blijft van kracht. Het Provinciaal Omgevingsplan staat in een groot deel van de provincie verder uitbreiding van intensieve veehouderij bedrijven niet toe.

De provincie houdt dus vast aan het verbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij in Groningen. CDA, VVD en ChristenUnie hebben op 9 maart 2011 nog een tegenvoorstel gedaan om onder voorwaarden uitbreiding toe te staan, maar dit kreeg gelukkig geen meerderheid in de vergadering van Provinciale Staten. Door de beslissing van de Provinciale Staten in Groningen gaat een groot deel van de boerenbedrijven, die zich bezighouden met intensieve veehouderij, op slot. Provinciale Staten wil verder stimuleren dat agrarische bedrijven zoeken naar alternatieven, zoals overschakelen naar meer biologische (duurzaamer en diervriendelijker) vormen van veehouderij.

De Partij voor de Dieren is vanzelfsprekend blij met deze ontwikkeling, ook al had de partij graag nog verdergaande maatregelen gezien. Ook de bestaande vee-industrie zal moeten hervormen en streven naar een meer duurzame werkwijze, ten behoeve van dierenwelzijn, landschap en volksgezondheid!