College voert zwalkend beleid met ontheffing voor nach­telijk bejagen vossen door parti­culier


12 juli 2018

Groningen, 12 juli 2018 – De Partij voor de Dieren is boos omdat het college overweegt een ontheffing te verlenen voor het ’s nachts dood schieten van vossen bij een particuliere dierentuin in Boerakker en stelt schriftelijke vragen over de kwestie. De partij vindt het vreemd dat uitheemse dieren plotseling beschermd worden ten koste van inheemse dieren, terwijl het college normaliter exoten juist wil bestrijden. Daarnaast wijst Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de partij in de Provinciale Staten, er op dat het bejagen van vossen alleen maar leidt tot meer vossen.

Met een ontheffing zou het college een zwalkend beleid volgen, meent de Wrede. “Het is toch bizar dat nu een ontheffing wordt verleend om exotische dieren zoals Hawaï ganzen te beschermen tegen onze inheemse vos, terwijl iets verderop weer Nijlganzen worden dood geschoten op last van de provincie, juist omdat het exotische dieren zijn.”

Een ontheffing voor de nachtelijke jacht op vossen mag normaliter helemaal niet verleend worden aan een particulier. Dat mag alleen aan een agrarisch bedrijf. De Wrede wil weten waarom hier wellicht een uitzondering wordt gemaakt en waarom niet voldoende is geïnvesteerd in preventieve maatregelen. De provincie moet volgens de Wrede beter kijken naar de kwaliteit van het hekwerk dan alleen met de auto langs het perceel van de dierentuin te rijden. Dit was voor gedeputeerde Staghouwer reden om te zeggen dat er “beveiligingsmaatregelen” getroffen waren.

Kirsten de Wrede wijst op het recent verlengde verbod op de jacht in vossen in Luxemburg. Daar is al jaren geleden de jacht op vossen verboden, omdat niet was aangetoond dat de jacht leidde tot minder vossen. En omdat sindsdien een toename van vossen inderdaad is uitgebleven, blijft de jacht op vossen verboden. In Nederland ligt een recent besluit van een rechtbank waarin de nachtelijke jacht op vossen is verboden.