Werk­bezoek bij chin­chilla opvang


22 januari 2008

Naar aanleiding van een onlangs ontvangen noodkreet van het chinchilla opvang- en informatiecentrum Vida Nueva in Musselkanaal, zijn het Partij voor de Dieren statenlid Anja Hazekamp en campagne ondersteuner Harry Voss hier op werkbezoek geweest. De werkzaamheden, die gepaard gaan met het verzorgen van steeds meer chinchilla's, worden de beheerders bijna teveel.
Drijvende krachten achter deze stichting zijn Aard Prinsen en Ellen Mulder. Nadat zij al enkele jaren chinchilla’s hadden opgevangen, hebben zij in 1999 de status van hun opvang geformaliseerd. Ondertussen was het aantal chinchilla's tot boven de honderd gestegen, maar het aantal vrijwilligers was onvoldoende meegegroeid. Tot overmaat van ramp laat de gezondheid van mevrouw Mulder te wensen over. Nadat zij herhaaldelijk en zonder resultaat bij de gemeente Stadskanaal om hulp hadden gevraagd, hebben ze uiteindelijk contact opgenomen met ondermeer de PvdD.
Tijdens het bezoek waren Anja en Harry getroffen door de professionaliteit en de netheid van de opvang. Er wordt nu met verschillende betrokkenen gezocht naar een oplossing.
De gemeente Stadskanaal zou kunnen helpen vrijwilligers te vinden die, eventueel met behoud van uitkering, meewerken in het centrum. Als de gemeente ertoe zou overgaan de stichting te erkennen als werkervaringsplaats, zouden er wellicht gemakkelijker medewerkers met behoud van uitkering een tijdje kunnen werken. De gemeente Stadskanaal lijkt zich echter niet voor de belangen van deze dieren te interesseren. Stichting Vida Nueva is uitgegroeid tot de grote specialist op het gebied van chinchilla verzorging in Nederland. Zij geeft voorlichting aan mensen die chinchilla’s als huisdier houden. De Stichting probeert mensen dan ook te weerhouden dit te lichtzinnig te doen of met de dieren te gaan fokken. Een andere optie is dat de chinchilla's worden opgevangen door de Dierenbescherming, maar deze optie is vanwege het extra werk en de ongeschiktheid van het dier als huisdier niet echt aantrekkelijk voor de Dierenbescherming .
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.