Water­woeler: nieuwe diersoort verdringt muskusrat


16 november 2008

PERSBERICHT Groningen, 17 november 2008 – De Partij voor de Dieren heeft een nieuwe naam voor de muskusrat. De naam WATERWOELER is gekozen uit de vele reacties op de prijsvraag rondom een nieuwe naam voor de muskusrat. Er zijn twee winnaars die deze naam onafhankelijk van elkaar opstuurden. Ze hebben met hun inzending allebei een opwindbare radio gewonnen.

"We waren blij en verrast door het grote aantal reacties. Dit duidt erop dat veel mensen het met ons eens zijn dat de wrede bestrijding van deze grote woelmuis moet worden stopgezet. Een zinloze bestrijding die de belastingbetaler jaarlijks ook nog eens zo'n 31 miljoen euro kost", aldus lijsttrekker Barbara van Genne.

Vele tientallen mensen hebben een andere naam bedacht, waarvan een groot deel er meerdere tegelijk heeft ingezonden. De werkgroep Groningen van de Partij voor de Dieren heeft zich afgelopen weekend over de inzendingen gebogen en uiteindelijk voor de naam "waterwoeler" gekozen. Voor deze naam is gekozen omdat het dier zich altijd in of nabij het water bevindt en omdat deze naam herinnert aan de woelmuis, tot welke familie het dier behoort.

De prijsvraag was een onderdeel van de campagne voor de waterschapsverkiezingen in Hunze en Aa's van de Partij voor de Dieren. De "muskusrat", voortaan dus "waterwoeler", wordt te vuur en te zwaard bestreden omdat het dier dijken en slootkanten zou verzwakken. Er zijn echter effectievere, goedkopere en vooral diervriendelijker methoden om dijken en sloten te beschermen dan het massaal doden van de waterwoelers, een vriendelijk dier dat geen rat is, maar tot de familie der woelmuizen behoort. In 2009 willen Gedeputeerde Staten een proef doen met het stopzetten van de bestrijding in twee gebieden. Deze proef maakt veel emoties los bij mensen en de Partij voor de Dieren vindt het daarom belangrijk dat de provincie goede voorlichting geeft en om te beginnen het beestje bij de juiste naam noemt.

Het is onmogelijk om alle deelnemers persoonlijk te bedanken, maar behalve de winnaars zullen nog drie mensen een t-shirt thuis gestuurd krijgen. Dat geldt voor de inzenders van "woelmoes" een Groningse variant op woelmuis, de bedenker van het leuk klinkende "meermol" en voor iemand die twee namen opstuurde: de "reuzenhamster" en de "minibever". Nog een greep uit de andere inzendingen: muskusmuis, slootmarmot, kanalencavia, de dijkgraaf, waterkonijn, grondwolf…

Het niet meer bestrijden van de waterwoeler is een van de thema´s uit het programma voor de waterschapsverkiezingen van de Partij voor de Dieren. Daarnaast wil de Partij zich inzetten voor de vermindering van de lozing van fosfaat op het oppervlaktewater en een selectief maai-, schoon- en baggerbeleid voor sloten en slootkanten, die de kraamkamers vormen voor veel dieren die in of nabij het water leven.