Partij voor de Dieren straalt ambitie uit voor een gezond water­systeem


11 november 2008

Volgens de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer heeft de Partij voor de Dieren een programma voor de waterschapsverkiezingen dat duidelijk aandacht geeft en ambitie uitstraalt voor een gezond watersysteem. De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer heeft de verkiezingsprogramma's van bijna alle partijen geanalyseerd.

Volgens de voorzitter Henk Hoogenboom waren de resultaten van met name VVD en CDA teleurstellend. Zij bleken niet in staat om waterkwaliteit een plek te geven in hun programma. De partij die geheel bestaat uit zittende bestuurders, "De Algemene Waterschapspartij" en de meeste regionale partijen hebben in het geheel geen aandacht voor helder en gezond water.

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is opgericht in 1967 en is een platform voor uitwisseling van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen. Doel hiervan is gezond water, waarin een grote variëteit aan planten en dieren leeft.