Inwoners van de Marne moeten zelf betalen voor redden kat uit boom


25 november 2008


De Partij voor de Dieren betreurt het besluit van de brandweer in gemeente De Marne dat inwoners voortaan 300 euro moeten betalen als zij hun poes uit de boom willen laten redden. De partij beschouwt het redden van levens als een maatschappelijke taak. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren.

Vooral voor minima kan een bedrag van 300 euro onbetaalbaar hoog zijn. Onlangs nog pleitte Henk Hoiting van de Groningse Dierenbescherming voor steun aan minima voor dierenartskosten. Dit was een reactie op het bericht over een vergoeding van 450 euro voor minima die een nieuwe televisie nodig zouden hebben.

De brandweer in gemeente De Marne wil echter af van het kosteloos verlenen van diensten die volgens hen geen spoedeisend karakter hebben, zoals een oliespoor op de weg of sleutels die in een put zijn gevallen. Ook de gemeente zou het onterecht vinden dat voor zulke diensten niet betaald hoeft te worden. De Partij voor de Dieren meent dat de grens bij levende wezens gelegd zou moeten worden.