Visstand Waddenzee loopt verder terug: visse­rij­sub­sidies terug­draaien


30 april 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de visserijsubsidie voor het Hoogeland terugdraait, of aanvullende eisen stelt bij de subsidie. Ook moeten vergelijkbare subsidies die al verleend zijn of nog verleend worden opnieuw bekeken worden. De partij vraagt dit aan het provinciebestuur naar aanleiding van recente berichtgeving over de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee.

De subsidies worden gebruikt ter bevordering van de visserij. “Wij vinden het ongepast dat de provincie driekwart miljoen uitgeeft om het wegvangen van nog meer vissen te stimuleren,” stelt Statenlid Anja Hazekamp. “De Waddenzee is niet voor niets een internationaal beschermd natuurgebied. Ook is het de kraamkamer voor veel Noordzeevis. We moeten er met zorg mee omgaan.”

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee publiceerde twee weken geleden het bericht dat de visstand in de Waddenzee zowel in soorten als in aantallen terugloopt. Als mogelijke oorzaken worden overbevissing en zandsuppletie genoemd. “Het mag duidelijk zijn dat extra visserij niet bijdraagt aan een gezonde visstand, en daarom moet het voorzorgsprincipe gehanteerd worden”, aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Trek de stekker uit de kolencentrale van RWE

De vergunning voor de kolencentrale van RWE is vandaag voor de tweede keer door de Raad van State als onvoldoende verklaard. ...

Lees verder

Provinciale proef leliegif verspilling

De Partij voor de Dieren roept de provincie Groningen op om te investeren in gifvrije lelieteelt. De provincie Groningen laat...

Lees verder