Versneld onderzoek naar risico's Chroom 6 in Ter Apel


13 november 2014

De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen stappen onderneemt om versneld een onderzoek in te stellen naar de gezondheidsrisico’s die asielzoekers in Ter Apel lopen. De situatie in Ter Apel is uniek omdat dit de enige voormalige NAVO locatie is waar Chroom 6 is gebruikt die thans bewoond wordt. De eerste opvang van nieuwkomers in Nederland vindt zelfs plaats in een loods waarin destijds is gespoten met Chroom 6.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, vindt dat het onderzoek op korte termijn moet beginnen: “Er wonen zo’n 1850 asielzoekers op deze plek en daar zijn natuurlijk gezinnen met kinderen bij, die buiten spelen en dan van alles in hun mond kunnen stoppen.”

Het kabinet heeft aangekondigd dat de GGD een onderzoek zal instellen, maar dat is nog niet begonnen en het kan dus nog wel een tijdje duren voordat de resultaten er zijn. De Partij voor de Dieren wil dat GS zich ook inspant voor een onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van Chroom 6 voor de omliggende natuur en het onderwaterleven. Bovendien zou GS moeten overwegen onmiddellijk de loods die wordt gebruikt voor de opvang van nieuwkomers te sluiten.

Klik hier om de vragen te lezen.

Gerelateerd nieuws

Provincie, niet op zwangere vossen schieten

De Partij voor de Dieren heeft om opheldering gevraagd over het feit dat het provinciaal bestuur een intensivering van de vos...

Lees verder

GGD en RIVM onderzoek Ter Apel bijten elkaar niet

De Chroom 6 gerelateerde gezondheidsklachten van oud-medewerkers van het NAVO depot in Ter Apel ѐn de risico’s voor de...

Lees verder