GGD en RIVM onderzoek Ter Apel bijten elkaar niet


17 november 2014

De Chroom 6 gerelateerde gezondheidsklachten van oud-medewerkers van het NAVO depot in Ter Apel ѐn de risico’s voor de huidige bewoners moeten allebei onmiddellijk onderzocht worden. Dit is de mening van de Partij voor de Dieren, die afgelopen donderdag vragen aan het college van GS stelde over het laatste. De situatie in Ter Apel is uniek, omdat dit het enige depot is waar is gewerkt met Chroom 6 dat thans bewoond wordt.

Uit een overleg tussen de GGD, de gemeente Vlagtwedde en de Partij voor de Dieren dat vandaag plaatshad, kwam naar voren dat voor veel mensen niet duidelijk is dat er twee verschillende onderzoeken naast elkaar plaatsvinden. De RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid) doet onderzoek naar de mogelijke gezondheidsschade die oud medewerkers op de depots hebben opgelopen als gevolg van het werken met Chroom 6. De GGD onderzoekt, onafhankelijk hiervan, de gevolgen van het Chroom 6 gebruik voor de bodem en het huidige gebruik van het terrein als huisvesting voor asielzoekers. Bij dit laatste onderzoek is een taak voor de provincie weggelegd in het kader van de wet Bodembeheer en dit vormde aanleiding voor de Partij voor de Dieren om vragen te stellen.

Uit het overleg tussen de GGD, de gemeente Vlagtwedde en de Partij voor de Dieren dat vandaag plaatsvond, kwam onder andere naar voren dat op dit moment niet met duidelijkheid is te zeggen of ooit is onderzocht welke gevolgen het chroom 6 gebruik voor bewoning zou kunnen hebben. Bij oud-werknemers was verwarring ontstaan naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de gezondheidsrisico’s voor asielzoekers, die op dit moment op de locatie wonen waar met Chroom 6 is gewerkt. Sommige oud- werknemers, die al jaren vechten voor het serieus nemen van hun klachten, vreesden dat het onderzoek naar hun gezondheid verdere vertraging zou oplopen door de urgentie rondom de asielzoekers, maar dat is geenszins het geval.

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Versneld onderzoek naar risico's Chroom 6 in Ter Apel

De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen stappen onderneemt om versneld een onderzo...

Lees verder

Kirsten de Wrede lijsttrekker Provinciale Verkiezingen 2015

De kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 is gister op het congres ongew...

Lees verder