Provincie, niet op zwangere vossen schieten


7 november 2014

De Partij voor de Dieren heeft om opheldering gevraagd over het feit dat het provinciaal bestuur een intensivering van de vossenjacht zou overwegen komende winter. Tevens zou gejaagd moeten worden in de periode december tot maart, een periode waarin veel vrouwtjesvossen zwanger zijn. De Partij voor de Dieren is geschokt door deze uitspraken en wil weten of GS dit inderdaad van plan is en zo ja, waarom. Er worden nu al jaarlijks zo’n duizend vossen doodgeschoten.

Behalve voornoemde uitspraken wordt ook gesteld dat de jacht met kunstmatige lichtbronnen op de vos niet effectief zou zijn. De Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen jaren meerdere malen schriftelijke vragen aan het college van GS gesteld over deze zaak, omdat de jacht met lichtbakken een grove verontrusting van de natuur is. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is verbaasd, maar ook opgelucht. “Waar komt dit nu opeens vandaan? Wij gaan er in ieder geval vanuit dat de ontheffing voor het jagen met lichtbakken op de vos nu wordt ingetrokken. Het is immers ook een grove verontrusting van de natuur, alles raakt ’s nachts in rep en roer en er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Het is mooi dat GS dit foute besluit nu terug kan draaien. ”

De Partij voor de Dieren meent verder dat de redenen die worden opgegeven om een ontheffing voor de jacht op vossen te verlenen in onze provincie, allen achterhaald zijn. Breed wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de vos geen hoofdrol speelt bij de achteruitgang van weidevogels. Zeeweringen kunnen graversbestendig worden gemaakt. En twaalf meldingen van schade aan lammeren en kippen kan toch ook geen reden zijn om jaarlijks duizend vossen te schieten.

In de schriftelijke vragen refereert de Wrede aan een recent artikel van de bekende boswachter André Donker van Natuurmonumenten. Hij stelt dat de wildstand extreem laag is en dat een recente enquete van Natuurmonumenten heeft uitgewezen dat mensen wild in het veld willen zien en niet willen dat dieren worden doodgeschoten omwille van landbouwschade. Hij stelt dat het tijd wordt voor een ander wildbeleid, waarin weer meer wordt overgegaan tot het graven van wildgreppels en houtwallen om wilde dieren en landbouwgewassen uit elkaar te houden. De Wrede wil weten in hoeverre deze maatregelen nog worden genomen in de provincie.

Lees hier de schriftelijke vragen over vossenjacht

Gerelateerd nieuws

Doodschieten ganzen is wreed en zinloos

De provincie Groningen kiest met het nieuwe “Groninger ganzenakkoord” voor het nutteloos doodschieten van duizend...

Lees verder

Versneld onderzoek naar risico's Chroom 6 in Ter Apel

De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen stappen onderneemt om versneld een onderzo...

Lees verder