Verga­deren over dood­ge­schoten damhert


15 januari 2014

GRONINGEN De Partij voor de Dieren heeft het onlangs door de politie doodgeschoten damhertje op de agenda gezet voor de commissievergadering Omgeving en Milieu in de Provinciale Staten.

Het bericht dat het damhertje, dat zich had aangesloten bij een groepje koeien, werd doodgeschoten door de politie heeft velen beroerd . “Het is onbegrijpelijk wat hier is gebeurd. Wij hebben heel veel vragen over de gang van zaken,” zegt het Statenlid van de partij, Anja Hazekamp. Volgens Hazekamp is het dier zonder pardon dood geschoten, zelfs zonder dit vooraf te overleggen met de boer die zich over het hertje had ontfermd. Dat is in strijd met de provinciale regels voor in het wild levende dieren. Allereerst had de (tijdelijke) eigenaar moeten worden gezocht. Vervolgens moet gekeken of er een opvangplek beschikbaar is. Als ook verdoven van het dier niet lukt, dan pas mag het dier gedood worden.

Daarnaast is niet duidelijk wie het dier heeft geschoten, een jager of een politieagent. Een agent mag alleen zijn dienstwapen trekken als er direct gevaar dreigt voor mens of dier en daar was hier absoluut geen sprake van. Damherten zijn kuddedieren en dit beestje zag de groep koeien als haar kudde. Wij willen wel weten waarom volgens de politie de kans groter was dat het hertje de weg over zou steken, dan een ander lid van die kudde koeien.”

Tijdens de bespreking van de valwildregeling, eveneens door de Partij voor de Dieren geagendeerd voor de commissievergadering, zal het gedode damhertje aan bod komen. Wanneer uit beantwoording blijkt dat de wet en regelgeving ter bescherming van flora en fauna zijn overtreden, zal Hazekamp hiervan aangifte doen.

Lees hier de opinie van de Partij voor de Dieren over de nieuwe valwildregeling in de provincie.

Gerelateerd nieuws

Valwildregeling nekschot voor reeën

De provincie Groningen geeft, als eerste Noord-Nederlandse provincie, met haar valwildregeling jagers nog ruimere mogelijkhed...

Lees verder

College voert bijenvoorstel Partij voor de Dieren uit

De bijennotitie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het beschermen van de bijen in Groningen, wordt uitgevoerd door...

Lees verder