College voert bijen­voorstel Partij voor de Dieren uit


24 februari 2014

De bijennotitie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het beschermen van de bijen in Groningen, wordt uitgevoerd door het college van gedeputeerde staten. Er wordt onder andere bloemzaad beschikbaar gesteld en voorlichting gegeven over bijvriendelijk beheer.

Bijzaken aangenomen
Vorig voorjaar overhandigde Anja Hazekamp, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, de Gedeputeerde Staghouwer een bijennotitie en een bijenhotel, met de boodschap: accepteer ‘bijzaken’ als portefeuille. De, toen pas benoemde, gedeputeerde nam de portefeuille aan, waarmee hij toezegde zich in te zetten voor de bijen.

Financiële bijdrage
Toen de Partij voor de Dieren echter, enige tijd later, via een motie een vast budget wilde vragen voor deze portefeuille bijzaken, was hier bij de andere fracties onvoldoende steun voor. “Nu horen we dat er toch een bedrag is vrijgemaakt voor de Groninger bijen en dat er een aantal concrete acties gepland staan. Daar zijn we erg blij mee; het geeft aan dat het college het probleem van de bijensterfte serieus neemt,” aldus Hazekamp. Het college stelt 46.000 euro beschikbaar voor bijenbeleid. Andere Groninger partijen, zoals de Natuur- en Milieufederatie, zijn betrokken bij de uitvoering van dit beleid.

Het probleem van de bijensterfte
Bijna 30% van de Groningse bijen overleefde de winter van 2011-2012 niet. De provincie Groningen kende daarmee de hoogste bijensterfte van Nederland. Bijen zijn van groot belang voor de natuur, maar ook voor de wereldvoedselvoorziening, omdat zij voor een belangrijk deel van de bestuiving van voedergewassen zorgen. In China is men inmiddels genoodzaakt om met de hand bloesem te bestuiven, omdat de bij daar is uitgestorven. Oorzaken voor de bijensterfte zijn onder andere het gebruik van landbouwgif. Bijen krijgen dit binnen via stuifmeel van behandelde planten, of door het drinken van besmet water, waardoor de dieren acuut sterven of verzwakken. Andere oorzaken zijn de varroamijt, die voor verzwakte bijen dodelijk kan zijn, de toename van monoculturen in de landbouw en de afname van biodiversiteit.


Gerelateerd nieuws

Vergaderen over doodgeschoten damhert

GRONINGEN De Partij voor de Dieren heeft het onlangs door de politie doodgeschoten damhertje op de agenda gezet voor de commi...

Lees verder

Staten stemmen over maatregelen tegen Metam Natrium

Vandaag stond in de vergadering van Provinciale Staten nogmaals het gifgebruik bij de lelieteelt op de agenda. Het debat werd...

Lees verder