Verbod op nieuwe, grote inten­sieve veehou­de­rijen in Groningen!


3 oktober 2007

In het weblog beschrijft Anja Hazekamp de commissievergadering van 3 oktober waarin de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen aankondigen dat zij van plan is om nieuwe, grote intensieve veehouderij in onze provincie te verbieden. Meer lezen?