Pleidooi voor laten leven damherten uit Lauwersmeer


16 augustus 2007

Kortgeleden kregen de damherten opnieuw veel aandacht. De provincie Friesland had de Biologische Proefboerderij Kollumerwaard – grenzend aan het Nationaal Park Lauwersmeer – een afschotvergunning verleend om een aantal damhertbokken te doden. In de Flora-en Faunawet staat namelijk ook dat er vergunningen worden verleend voor het afschieten van dieren als men er ‘last’ van heeft. Last kan variëren van ‘gevaar voor de volksgezondheid’ tot en met de ‘de kans op belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.’

De PvdD heeft bezwaar aangetekend. De damhertenzaak komt voor op 13 september.

Meer over het pleidooi op stadjerswacht.blogspot.com/2007/08/pvdd-pleit-voor-laten-leven-damherten.html