Verbod op bejagen vossen met aard­honden


8 april 2010

De provincie heeft besloten tot een definitief verbod op de jacht op vossen met behulp van aardhonden gedurende de kraam- en zoogtijd. Hiermee heeft het college uitvoering gegeven aan de motie van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp (http://groningen.partijvoordedieren.nl/content/view/294//Fractie/view/motie/458).

Vorig jaar ontstond veel commotie over het jagen op vossen met aardhonden. Jagers mogen het hele jaar door op vossen schieten, waarbij gebruik van honden is toegestaan indien de Provincie daar toestemming voor geeft. Dat mag echter nooit gebeuren in de kraam- en zoogtijd van de dieren.

Vorig jaar verleende de Provincie die toestemming echter wel in de periode dat kleine vosjes geboren en gezoogd worden. Wat er dan gebeurt, is gruwelijk. Teckels of terriërs worden de burcht van de vos in gestuurd, waarna de vos met al zijn kracht voor het leven van zijn jongen zal vechten. Zowel hond als vos raken vaak zwaargewond, waarna de vos wordt doodgeschoten of langzaam sterft in het hol, samen met zijn jongen.

Dat was reden voor de Partij voor de Dieren om alle bellen te doen rinkelen en een motie in te dienen, waarin werd gevraagd om deze ontheffingen onmiddellijk in te trekken. Deze werd 22 april aangenomen. De Partij voor de Dieren is blij met het feit dat het college in een brief naar alle leden van de Provinciale Staten heeft laten weten geen ontheffingen meer te zullen verlenen in de zoog- en kraamperiode van vossen.

Helaas worden vossen nog steeds zwaar bejaagd in Groningen en de rest van Nederland. Daar worden allerlei argumenten bijgesleept die wetenschappelijk kunnen worden ontkracht. Vossen vervullen een nuttige rol in de Nederlandse natuur als predator van allerlei kleine dieren en afvalopruimer. Steun daarom onze landelijke petitie voor een verbod op de jacht voor vossen en klik hier.