Trek stekker uit aanpak Ring Zuid


10 december 2014

De Statenfractie van Partij voor de Dieren wil de aanpak van de Zuidelijke Ringweg op de geplande manier stoppen. Daartoe dient de partij een motie in. Volgens de partij komt de luchtkwaliteit in gevaar en verslechteren de fietsdoorstroming en verkeersdruk in de wijken. Daarnaast wordt er bijzonder veel stadsgroen vernietigd. Bovendien is het plan gebaseerd op verouderde verkeerscijfers.

“We gaan niet akkoord met een plan dat de maatschappij meer dan 600 miljoen euro kost en onderaan de streep enkele voordelen, maar vooral nadelen creëert,” stelt Statenlid voor de Partij voor de Dieren, Kirsten de Wrede. Zij vertelt dat ook het projectbureau Aanpak Ring Zuid aangeeft dat er nog op te lossen knelpunten zijn. Daarbij komt dat de NAM onlangs aangaf niet te willen bijdragen aan aardbevingsbestendigheid van de weg. “En dat terwijl het tracébesluit al met veel bombarie is ondertekend door minister Schultz. Het lijkt wel of andere partijen de problemen simpelweg niet willen zien.”

De problemen zijn volgens de Wrede breed uitgemeten door belangenorganisaties, onder wie zich veel deskundigen bevinden. “Deze worden niet, of nauwelijks, gehoord,” aldus de Wrede. “Hier en daar wordt een alternatief bekeken en verworpen, maar puntje bij paaltje is het nog steeds een heel duur plan, dat een heleboel open eindjes en een heleboel bezwaren kent.” Tijdens de bespreking van de voortgang aanpak Ring Zuid dient de Partij voor de Dieren de motie in, om als provincie niet langer achter de huidige aanpak te staan.

Gerelateerd nieuws

Vergunning RWE kolencentrale ten onrechte vergund

De Partij voor de Dieren twijfelt aan de legitimiteit van de door de provincie Groningen in 2007 verleende milieuvergunning v...

Lees verder

Geen verdere uitmelking van de melkkoe

De Partij voor de Dieren is verontrust omdat het college suggereert dat de productie per melkkoe nog verder zou kunnen stijge...

Lees verder