Toch megastal: Partij voor de Dieren diep teleur­ge­steld


25 mei 2013

De Partij voor de Dieren is erg teleurgesteld over de goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan een megastal bij Vlagtwedde. Het College gaf deze week groen licht voor de Brabantse boer Buijs om een megastal met ruim 1800 koeien te beginnen.

In Provinciale Staten werd enkele weken geleden nog stevig gediscussieerd over megastallen, waarbij, toen de knoop doorgehakt moest worden, de Partij voor de Dieren als enige politieke partij opstond tegen megastallen. Andere partijen gingen akkoord met megastallen tot drie of zelfs vier hectare. Nu deze stal van bijna 10 hectare groen licht krijgt, is het beleid dat de provincie Groningen had om de schaalvergroting van de intensieve veehouderij te beperken definitief verleden tijd. “We zijn diep teleurgesteld,” stelt Statenlid van de Partij voor de Dieren, Anja Hazekamp. “Megastallen zijn slecht voor het milieu, het dierenwelzijn, het landschap, de natuur en ook slecht voor de gezondheid van de mensen. Risico’s op verspreiding van dierziekten en op meer antibioticaresistentie bij bacteriën, worden weggewuifd.”

De dieren komen niet meer buiten en er wordt meer mest geproduceerd dan er grond is bij het bedrijf; er is daardoor sprake van een enorm mestoverschot bij dergelijke veefabrieken. Zogenaamde ‘verduurzaming’ wordt gezocht in het inzetten van energieverslindende luchtwassers en mestvergisters, die tot gevolg hebben dat de dieren definitief de mogelijkheid wordt ontnomen om ooit nog naar buiten te kunnen gaan. Hazekamp: “Oplossingen moeten worden gezocht in een verkleining van de veestapel, en niet in technische snufjes die de problemen niet bij de bron aanpakken.”

Eén megastal maakt drie gezinnen werkloos

Megastallen zijn ook een bedreiging voor het agrarisch gezinsbedrijf. Elke boer heeft de afgelopen jaren vele collega-bedrijven zien verdwijnen. Voor elke megastal, moeten minstens drie gezinsbedrijven de deuren sluiten. Anja Hazekamp: “Megastallen betekenen het einde van het agrarisch gezinsbedrijf en leiden tot een verdere megamorfose van het Groninger platteland.”