Geur­beleid in de provincie Groningen


25 juni 2013

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een geurbeleid in de provincie. Aanleiding hiervoor is de aanvraag voor een biovergister in Foxhol, die momenteel ter inzage ligt bij de provincie Groningen.

“In 2011 beloofde het College van Gedeputeerde Staten al dat er een provinciaal geurbeleid zou komen,” legt Statenlid Anja Hazekamp uit. “Tot op heden is er echter nog geen provinciaal geurbeleid vastgesteld, terwijl er nu alweer een aanvraag voor een mestvergister in Foxhol ligt. Dat is toch verre van ideaal, vooral voor de omwonenden.”

Hazekamp wijst er ook op dat een biovergister niet zo duurzaam is als het klinkt. “De biovergister wordt voor een groot deel gevuld met mest. Deze mest komt doorgaans uit de veeindustrie, waardoor je de veeindustrie niet alleen in stand houdt, maar ook nog eens stimuleert.” Bij biologische veehouderij is de cirkel gesloten; de dieren worden gevoed met gewassen en produceren vervolgens de mest die nodig is om de voedergewassen te produceren. Er hoeft dus geen kunstmest aangevoerd en mest naar elders afgevoerd te worden. “De energie die in de vorm van warmte of gas uit deze mestvergisters komt, is ons inziens dan ook alles behalve groen te noemen,” aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren zal tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota in de Provinciale Statenvergadering een motie indienen, waarbij zij het College oproept om een geurbeleid op te stellen. Wanneer de periode van inzage voorbij is voor de aanvraag van de biovergister in Foxhol, zal de partij deze kwestie aankaarten in de Provinciale Staten. Omwonenden van de mogelijk toekomstige biovergister zijn inmiddels al massaal in opstand gekomen, door hun zienswijzen in te dienen tegen de komst van deze vergister.