Staten­ver­ga­dering: regiotram, gemaal Lauwersoog en bezui­ni­gingen OV


25 april 2012

De Partij voor de Dieren Groningen verdedigde vandaag in de Statenvergadering de belangen van dieren, natuur en duurzaamheid bij verschillende agendapunten: de (regio)tram, klimaatadaptatie en het gemaal Lauwersoog, en bezuinigingen op het OV.

Er wordt overwogen om een tramlijn aan te leggen, die in eerste instantie de stad Groningen moet gaan bedienen en later ook de regio in moet gaan. De Partij voor de Dieren is voor een verbetering van het openbaar vervoer, zeker als dit leidt tot een afname van autogebruik. De besluitvorming over de haalbaarheid en wenselijkheid van de tramlijn ligt grotendeels bij de gemeenteraad, zij vergaderen vandaag ook over dit onderwerp. Twee weken geleden werden de tramplannen echter ook voorgelegd aan de commissieleden van Provinciale Staten, waarbij inzicht in de plannen verkregen werd. Uit de plannen bleek dat goede compensatie van de bomen die gekapt moeten worden voor de tram niet als eis is vastgelegd, maar als wens. Met die plannen kunnen bomen die er al tientallen jaren staan en gekapt moeten worden, vervangen worden door dunne sprietjes. Dit schoot de fractie van de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat, vandaar dat zij de groencompensatie agendeerde voor de vergadering van vandaag. U kunt de bijdrage hier en de ingediende motie hier inzien.

In Lauwersoog staat in 2030 de bouw van een gemaal tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee gepland. Vandaag debatteerden de partijen over een eventueel vervroegde aanleg van het gemaal. De Partij voor de Dieren bracht in dat veiligheid voorop staat, maar er harde voorwaarden verbonden moeten worden aan dierenwelzijn en gevolgen voor de natuur. Bij de bouw van een gemaal zullen de best beschikbare technieken voor vismigratie gebruikt moeten worden. Ook moet er vooraf een analyse gemaakt worden van de ecologische gevolgen die een gemaal tot gevolg kan hebben, en een plan gemaakt worden om eventuele aantasting van de natuur op te vangen. De migratiemogelijkheden van zeehonden en andere dieren , die nu via de openstaande sluizen tussen meer en zee kunnen zwemmen. U kunt de bijdrage hier inzien.

De voorgestelde bezuinigingen op openbaar vervoer kunnen de goedkeuring van de Partij voor de Dieren niet wegdragen, omdat dit leidt tot een verder uitkleding van het OV op het platteland. De bereikbaarheid verslechtert, en steeds meer mensen worden uitgesloten van mobiliteit, met name jongeren en ouderen die niet over een auto beschikken. U kunt onze korte standpunt hier inzien.