Kom naar de mani­fes­tatie 'Krachten tegen Kolen'!


20 juni 2012

Gisteren hebben de provincies Groningen en Friesland een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor de kolencentrale in Eemshaven. De Partij voor de Dieren Groningen is pertinent tegen de komst van de kolencentrale. Zaterdag 30 juni vindt er een grote manifestatie plaats, waar Statenlid Anja Hazekamp zal spreken.


Uitnodiging Manifestatie Krachten tegen Kolen

Zaterdag 30 juni 2012 van 12.00 tot 16.00 uur, centrum Groningen.

Komt allen, dit is uw kans om uw stem te laten horen!

Programma:

12.00:

Trommel-rondgang door de stad met CO2-bom, verzamelen vanaf 11:30 op het Waagplein

13.00:

Manifestatie op Waagplein, met Wubbo Ockels en Marjoleine de Vos, muziek, sprekers van o.m. Co2ntramine, Waddenvereniging, Ost-Friesland, acties en stands.
Politiek debat met Anja Hazekamp (kandidaat voor de Tweede Kamer en op dit moment Statenlid in Groningen voor de Partij voor de Dieren) en een Statenlid van SP en van GroenLinks.

14.45:

Inleidingen en debat in Wolters Noordhofzaal van de Openbare Bibliotheek:

  • Frans Stokman, mede-ondertekenaar hoogleraren-manifestatie tegen kolencentrales, voorzitter Grunneger Power
  • Albert ten Kate, Klimaat en Energie, Greenpeace
  • Harry Droog, voormalig directeur techniek Essent en voormalig voorzitter Energie Transitieplatform Duurzame Elektriciteitsvoorziening

Een kolencentrale bij zo’n uniek natuurgebied is funest voor planten en dieren en schadelijk voor onze gezondheid. De kolencentrale is niet nodig voor Nederland. De stroom wordt geëxporteerd naar het buitenland . Wij blijven met de rotzooi zitten, zoals de enorme uitstoot van CO2, fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden, dioxine en giftige zware metalen als cadmium, thallium, kwik en lood. De uitdieping van de Eems voor kolenaanvoer vertroebelt de rivier waardoor ook planten en dieren in de rivier worden bedreigd.
Ook al wordt natuurcompensatie beloofd, verreweg het beste voor mens en natuur is géén kolencentrale! De Partij voor de Dieren wil dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beëindigd en dat er volop ingezet wordt op hernieuwbare, schone energie. U kunt onze recente bijdragen in de Staten over energievoorziening hier en hier nalezen.