Staten­leden krijgen vege­ta­rische snack


25 september 2013

De Partij voor de Dieren verraste de Statenleden vandaag met een niet-vleessnacks, om aandacht te vragen voor de rol van de vleesconsumptie in klimaatverandering en het wereldvoedseltekort.

“U kunt kiezen: bitterballetjes, of snackballetjes.” Statenlid Anja Hazekamp biedt het provinciebestuur lekkernijen aan van de Vegetarische Slager. Zij biedt deze hapjes aan om aandacht te vragen voor de grote gevolgen van de vleesconsumptie op ons klimaat en onze voedselvoorziening. “We bespreken in de Statenzaal vaak de gevolgen van klimaatverandering. De productie van vlees wordt hierbij structureel doodgezwegen, terwijl dit een aanzienlijke veroorzaker is van de huidige milieuproblemen. Wanneer alle Nederlanders een extra dag in de week hun stukje vlees zouden laten staan, zouden alle Nederlandse klimaatdoelstellingen in één klap worden gehaald. Feiten die er niet om liegen,” aldus Hazekamp.

De productie van vlees geeft een aanzienlijke druk op ons milieu. Zo kost het erg veel landbouwgrond, omdat dieren landbouwgewassen moeten eten. Hiervoor moet onder andere het regenwoud wijken. Bovendien komt bij vleesproductie zeer veel CO2 vrij en wordt er een buitensporige hoeveelheid water verbruikt. Vele milieueffecten, zoals het wereldwijde fosfortekort, vinden een oorsprong bij onze vee-industrie.

De Partij voor de Dieren wil de Statenleden laten ervaren welke alternatieven er zijn, die vlees op het bord overbodig maken. De ‘Vegetarische Slager’ levert een breed assortiment aan hoogwaardige vlees- en visvervangers, die door diverse topchefs niet van de vleesvariant te onderscheiden zijn.