Scha­liegas eindelijk bespreekbaar in Staten


24 september 2013

De Partij voor de Dieren is blij dat het boren naar schaliegas op de agenda staat voor de Statenvergadering. Het is de hoogste tijd dat dit de gevaren van schaliegasboringen in onze provincie besproken wordt.

In februari diende de Partij voor de Dieren een motie in, waarmee de provincie Groningen zich tegen boringen naar schaliegas zou uitspreken, maar de overige Statenleden wilden toen nog niet discussiëren over schaliegas. “We zijn blij dat schaliegas eindelijk de aandacht heeft van de andere partijen. Wij zijn wel vaker de ´haas in de marathon´, die een onderwerp aankaart wanneer de overige partijen er nog niet aan toe zijn om zich daarover uit te spreken,” vertelt Partij voor de Dieren Statenlid Anja Hazekamp.

Hoewel er nog geen proefboringen naar schaliegas gepland staan in Groningen, staat Groningen wel op het lijstje met mogelijke boorlocaties. “Om te voorkomen dat Groningen weer op zijn grondvesten zal beven en om vervuiling van het milieu en ons drinkwater te voorkomen, willen wij dat onze provincie zich uitspreekt tegen schaliegaswinning,” aldus Hazekamp. Morgen zal tijdens de Statenvergadering een motie worden ingediend voor het schaliegasvrij verklaren van de provincie Groningen.

De Partij voor de Dieren is vaak de ‘haas in de marathon’ met dier- en natuur gerelateerde onderwerpen. Zo vroeg de partij in 2007 aandacht voor het oprukken van megalomane melkveestallen en verzette ze zich tegen een aanvraag voor een stal van tien hectare groot in Vlagtwedde, terwijl overige partijen zich pas recentelijk hebben uitgesproken tegen deze megastallen. De Haas in de Marathon is dan ook de naam van de film die de ontwikkeling van de partij in beeld brengt. Deze is gratis te bekijken op YouTube.