Staten willen geen scha­lieg­aswinning in Groningen


6 november 2013

De provincie Groningen zal, als het aan de Provinciale Staten ligt, vrij blijven van boringen naar schaliegas. Een meerderheid van de Staten stemde vandaag in met de motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, PvdA EN D66.

“Schaliegaswinning is schadelijk voor natuur en milieu. Door vervuiling wordt bovendien de drinkwatervoorziening in gevaar gebracht. Schaliegas is weer een stap op de weg van onduurzame, fossiele energie,” aldus PvdD-Statenlid Anja Hazekamp. “En als klap op de vuurpijl wordt de kans op aardbevingen door deze boringen verder vergroot. Groningers weten wat gerommel in de diepe ondergrond voor gevolgen kan hebben. Daarom zijn we blij dat een grote meerderheid van de Provinciale Staten zich achter deze motie heeft geschaard. De Groningse bodem wordt, als het aan de Staten ligt, niet nog meer door elkaar gehusseld voor een beetje onduurzaam gas.”

Tijdens de Statenvergadering van vandaag, stemden de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP en D66 voor de motie die uitspreekt dat boren naar schaliegas in Groningen onwenselijk is. VVD, PVV en CDA stemden tegen.

Lees hier de bijdrage van Anja Hazekamp

Lees hier de motie