Melk­vee­be­drijven ook inten­sieve veehou­derij


4 november 2013

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren ziet aanleiding om melkveebedrijven die hun dieren niet meer in de wei laten grazen, te kenmerken als intensieve veehouderij. Tot nog toe worden door de provincie alleen varkens, pluimvee, pelsdieren en vleeskalveren hiertoe gerekend. Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State, die vond dat bij een geitenbedrijf in Noord-Brabant geen sprake was van een grondgebonden bedrijf.

De betreffende geitenhouderij was volgens de Raad intensieve veehouderij, omdat de geiten in gebouwen gehouden worden. “Ook in Groningen brengen veel geiten en koeien vrijwel hun hele leven in een stal door. Deze stallen zouden niet anders beoordeeld moeten worden dan de intensieve kippen- en varkenshouderij.” Volgens Statenlid Anja Hazekamp werpt deze uitspraak een heel nieuw licht op het provinciale beleid rond melkveehouderijen. “Het betekent dat onze provincie nog beter beschermd kan worden tegen megastallen met vele honderden, of zelfs duizenden koeien en geiten. Op deze megabedrijven komen de dieren niet of nauwelijks buiten en zouden daarom onder de bepalingen voor intensieve veehouderij moeten vallen. De provincie Groningen vindt intensieve veehouderij onwenselijk. Daarom is nieuwvestiging van intensieve veehouderij onmogelijk en wordt uitbreiding slechts zeer beperkt toegestaan.

De Partij voor de Dieren vraagt middels schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten naar de opvatting van het College over de relatie tussen de zaak in Noord-Brabant en de situatie in de provincie Groningen. Ook vraagt zij welke gevolgen dit volgens het College heeft voor onze provincie.

Lees hier de schriftelijke vragen