Staten stemmen over maat­re­gelen tegen Metam Natrium


12 maart 2014

Vandaag stond in de vergadering van Provinciale Staten nogmaals het gifgebruik bij de lelieteelt op de agenda. Het debat werd vorige week gevoerd, nu beperkte de behandeling zich tot het indienen van moties. De Partij voor de Dieren drong tijdens de commissievergadering aan op een totaalverbod voor Metam Natrium. In afwachting daarvan moeten omwonenden en passanten van lelievelden, net als huisdieren en dieren in de wei, beschermd worden tegen het gif. Rustig afwachten tot het Rijk met maatregelen komt vindt de Partij voor de Dieren geen optie.

Anja Hazekamp diende twee moties in. In de eerste motie werd GS verzocht om uit te zoeken welke maatregelen de provincie zélf kan nemen om het gebruik van gifstoffen in de landbouw te beperken. In afwachting van de maatregelen die het Rijk mogelijk gaat treffen zou de provincie binnen haar provinciale regelgeving kunnen zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld spuitvrije zone’s in te stellen. Ook kunnen mogelijk gebieden worden aangewezen waar de teelt van lelies geheel verboden is, zoals in de nabijheid van bewoning, scholen en recreatiegebieden, maar ook naast dierenverblijven, biologische landbouwbedrijven en in de buurt van waterlopen en natuurgebieden.

De tweede motie riep op tot een meldplicht voor het gebruik van Metam Natrium. Omwonenden dienen vooraf geïnformeerd te worden als de grond behandeld wordt, zodat zij zichzelf en hun dieren kunnen beschermen. Middels borden en aankondigingen in de lokale media moeten ook passanten en recreanten gewaarschuwd worden.

De beide moties verwierven niet voldoende steun om aangenomen te worden.

Een mede door de Partij voor de Dieren ingediende motie die het Rijk oproept om geen nieuwe ontheffing aan te vragen bij de Europese Commissie voor Metam Natrium, werd aangenomen.

Gerelateerd nieuws

College voert bijenvoorstel Partij voor de Dieren uit

De bijennotitie van de Partij voor de Dieren, die oproept tot het beschermen van de bijen in Groningen, wordt uitgevoerd door...

Lees verder

Opinie: De paden op, de lanen in ...?

Het voorjaar breekt aan, tijd om lekker naar buiten te gaan. Een stukje wandelen of in onbezorgd de tuin zitten is echter gee...

Lees verder