Soja kan ook ja! Partij voor de Dieren onder­steunt Glazen Huis in strijd tegen malaria met gratis "soja­co­la­demelk"


15 december 2009

PERSBERICHT Groningen, 15 december 2009 – De Partij voor de Dieren in Groningen ondersteunt het Glazen Huis van 3FM Serious Request en onderstreept hierbij het belang van meer plantaardige voeding in het westen voor de derde wereld. Op verschillende plekken in de stad kunnen mensen gratis warme chocolademelk op sojabasis drinken en naar eigen inzicht een bijdrage in de giftenpot stoppen. Alpro, fabrikant van sojaproducten, stelt de soja beschikbaar en verdubbelt de opbrengst.

Deze Alpro chocolademelk is plantaardig en volledig gebaseerd op soja, die verbouwd wordt op originele landbouwgrond, niet onttrokken aan het regenwoud. Zo zijn de nadelige gevolgen van melkproductie te vermijden. Overconsumptie van vlees en zuivel is de grootste oorzaak van de honger in de wereld en heeft verwoestende gevolgen voor klimaat, milieu en volksgezondheid.

Melk is erg belangrijk voor kalfjes (die na de geboorte gelijk bij de moederkoe worden weggehaald), maar niet voor mensen. 45% van de Nederlanders lijdt aan overgewicht door met name een te hoge consumptie van dierlijke eiwitten. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft vorig jaar vastgesteld dat stimulering van zuivel- en vleesconsumptie tot duizenden doden per jaar zal leiden. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het consumeren van vlees en zuivel de kans op kanker en hart- en vaatziekten vergroot.

Boeren kappen massaal regenwoud voor veevoerplantages en de helft van de wereldgraanoogst verdwijnt in de maag van landbouwdieren. Derde wereldgronden die eeuwenlang werden gebruikt om voedsel op te verbouwen, worden in steeds sneller tempo opgekocht door investeerders en veranderd in plantages voor de internationale veevoedermarkt.

Onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft uitgewezen dat één koe jaarlijks net zoveel broeikasgas uitstoot als een auto die 70.000 kilometer rijdt. Koeienscheten en mest produceren wereldwijd één derde van het methaangas. Methaan warmt de aarde 20 keer zo snel op als CO2. De kunstmest, antibiotica en hormonen die de koeien krijgen toegediend, spoelen weg en komen in het drinkwater terecht, vernietigen koraalriffen en zijn de oorzaak van enorme 'dead zones' zonder enig leven in de oceanen. Voeg daaraan toe dat de productie van een litertje melk ook nog zo'n 990 liter water vergt en het zal duidelijk zijn dat we het hier hebben over een zeer onduurzame sector.