Actie PvdD werkgroep voor Glazen Huis groot succes


3 januari 2010De actie van de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen voor 3FM Serious Request is een groot succes geworden. Er is € 909 opgehaald. Dat is inclusief de verdubbeling door Alpro.

De werkgroep bood mensen op straat gratis warme sojadrank aan. Men kon vervolgens zelf kiezen hoeveel en of men wilde doneren voor de actie.

De Partij voor de Dieren had gekozen voor sojadrank, omdat soja in tegenstelling tot bijvoorbeeld melk geen onnodig beslag legt op landbouwgrond en niet ten koste gaat van oerwouden. Alpro ondersteunde de actie door de sojadrank gratis aan te leveren en het eindbedrag te verdubbelen.