"Meat the Truth" tijdens Pinkster in Groningen


7 mei 2008

Tijdens de Pinksterdagen zal de klimaatfilm Meat the Truth in Groningen te zien zijn in de bioscoop Images. De film is het eerste grote project van het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation. Deze stichting richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijke en duurzamere samenleving.
Meat the Truth is een spraakmakende documentaire, gepresenteerd door Marianne Thieme, die een aanvulling vormt op eerdere klimaatfilms. Daarin werd telkens één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten, de veehouderij. De film brengt dit onder de aandacht door te laten zien dat wereldwijd de veehouderij meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto's, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen. De gegevens zijn onder andere afkomstig van de Wereld Voedselorganisatie (FAO), het World Watch Institute, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
De film draait 11 en 12 mei in Images (Poelestraat 30) om 14:00 uur.

Test hier je kennis over de impact van de intensieve veehouderij op het klimaat:
1. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen voor particuliere huishoudens, hoeveel dagen zouden we dan per week geen vlees meer moeten eten?
a. 1 dag
b. 2 dagen
c. 3 dagen

2. Welke factor draagt het meest bij aan de klimaatverandering?
a. het verkeer
b. de veehouderij
c. de industrie

3. Eén melkkoe draagt jaarlijks evenveel bij aan het broeikaseffect als een gemiddelde auto die de volgende afstand aflegt:
a. 10.000 kilometer
b. 30.000 kilometer
c. 70.000 kilometer

4. Wat is er de belangrijkste oorzaak van dat een koe van tegenwoordig meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan vroeger?
a. Omdat deze niet vaak meer in de wei komt
b. Omdat deze wordt bijgevoerd met voedsel dat broeikasvorming bevordert
c. Omdat het veevoer uit derde wereld landen komt

5. Welk percentage van de Nederlandse agrarische dierlijke productie wordt geëxporteerd?
a. 0%, we eten alles zelf op
b. 100%, we exporteren evenveel als we zelf opeten
c. 200%, we exporteren twee keer zoveel als we zelf opeten

Goede antwoorden: 1a; 2b; 3c; 4b; 5c