Jonge reeën: honden weer aan de lijn!


9 mei 2008

De eerste jonge reeën zijn weer geboren. Deze beestjes zijn erg kwetsbaar. Zodra de ouders onraad ruiken, gaan ze er vandoor en komen pas weer terug als de kust veilig is. Reeën schrikken vaak van loslopende honden die dwars door het bos rennen en daarom moeten honden zeker in deze periode zijn aangelijnd als ze in natuurgebieden komen.
Bijzonder aan de ree is zijn verlengde draagtijd. De bronsttijd valt in juli en augustus, maar pas eind december, na een verlengde draagtijd van 150 dagen, komt het embryo tot ontwikkeling. Hierna duurt het nog zo'n 144 dagen voordat het kalf wordt geboren, eind mei, begin juni. Geiten die niet in de zomer drachtig waren, raken in oktober een tweede keer bronstig. Deze dieren zullen geen verlengde draagtijd ondervinden en hun kalveren worden rond dezelfde tijd geworpen als bij die van dieren die in de zomer drachtig raakten. Driekwart van de worpen zijn tweelingen, maar ook eenlingen en drielingen komen voor.
In Nederland komen weinig reeën door predatie om het leven. Het verkeer is één van de grootste doodsoorzaken. Verreweg de meeste reeën komen in Nederland echter aan hun einde door de kogel. In het kader van "noodzakelijk populatiebeheer" worden in Nederland jaarlijks 12000 reeën door jagers doodgeschoten. Redenen die daarvoor worden gegeven zijn verkeersveiligheid en landbouwschade. De laatste komt in de praktijk bijna niet voor. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de kans op aanrijdingen te voorkomen, zoals brede, overzichtelijke bermen, verlagen van de maximumsnelheid en elektronische wildoversteekwaarschuwingen langs de betreffende wegen. De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren "het reguleren van de populatieomvang van dieren" uit artikel 4 moet worden geschrapt. Klik hier om te lezen wat er in het Groninger partijprogramma staat over de jacht.