Q-koorts nu ook in Groningen


12 augustus 2009

De Q-koorts is nu ook in Groningen vastgesteld. Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Groningen, waarschuwde al eerder voor de gevaren van Q-koorts en stelde hier statenvragen over.

Volgens een bericht uit het Dagblad van het Noorden van 11 augustus hebben dit jaar in Nederland tot nu toe 1992 mensen de ziekte gekregen en komen er iedere week 100 bij. De voorspelling van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de verspreiding zoals in andere jaren in de zomer zou afnemen, lijkt hiermee niet juist te zijn. Het RIVM maakte enkele weken geleden bekend dat in Nederland een vierde persoon is overleden aan Q-koorts.

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die vrijkomt bij de geboorte van schapen en geiten. De bacterie overleeft in de stallen en verwaait als het stro en de mest later over het land uitgereden worden. Mensen die deze bacterie inademen, kunnen ziek worden. Q-koorts veroorzaakt griepachtige verschijnselen en kan tot longontsteking en blijvende hartproblemen leiden.

De epidemie heeft zich nu over alle provincies verspreid.