Gezocht: gemeen­te­raads­leden!!


11 augustus 2009

De Partij voor de Dieren in Groningen is op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. De Partij voor de Dieren wil in verschillende gemeentes meedoen, maar geschikte kandidaten zijn daarbij van doorslaggevend belang. Dezen moeten wonen in de gemeente waar zij zich verkiesbaar willen stellen.

Belangrijke kwaliteiten voor een gemeenteraadslid zijn: prioriteiten stellen, kundige en snelle analyse van grote hoeveelheden informatie, doorzettingsvermogen, een positieve instelling en het goed kunnen verwoorden en overbrengen van de standpunten van de Partij voor de Dieren binnen en buiten de gemeenteraad. Wij verwachten van kandidaten dat ze goed op de hoogte zijn van wat er in de betreffende gemeente speelt met betrekking tot de kernthema's van onze partij: dieren, natuur, milieu. Verder wordt van kandidaat raadsleden verwacht dat zij duidelijk zien hoe zij zich als gemeenteraadslid dienstbaar kunnen maken aan de uitgangspunten van de Partij voor de Dieren: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid.

Belangstellenden kunnen een korte brief met motivatie en een CV sturen naar gemeenteraad2010@partijvoordedieren.nl met als onderwerp “kandidaatstelling gemeenteraad Groningen”. Of stuur uw brief met CV naar Partij voor de Dieren, t.a.v. Lieke Keller, Postbus 16698, 1001 RD Amsterdam. Uw sollicitatie dient voor 30 augustus 2009 bij ons binnen te zijn. De kandidatencommissie maakt op basis van de brieven en het kiezerspotentieel in de betreffende gemeenten een selectie om met kandidaten een gesprek te voeren.