Circus­dieren in de kou


26 augustus 2009

Volgens een uitspraak van de Raad van State van vandaag weigerde de burgemeester van Winschoten in 2007 circus Renz onterecht. Toenmalig burgemeester Janny Vlietstra wou geen vergunning verlenen op grond van dierenwelzijnregels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Winschoten.

Volgens de Raad van State mogen in de APV echter geen regels worden opgenomen voor dierenwelzijn, aangezien dit volldig geregeld wordt door de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

De huidige burgemeester van Winschoten, Pieter van der Zwaag, geeft aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar is blij met de maatschappelijke aandacht voor het welzijn van cirucusdieren die de weigering heeft opgeleverd.

Vorige week nog strandde een circustransport van twee olifanten en twee apen met pech op de A4 bij Den Haag. De olifanten moesten toen door de brandweer worden afgekoeld vanwege de hitte. De boel was zo slecht voor elkaar dat de politie de chauffeur verbood om verder te rijden.

De Partij voor de Dieren wijst er al langer op dat er onvoldoende landelijke wetgeving is om het welzijn van circusdieren te beschermen. Als de gemeente niets mag regelen, op wie kunnen de dieren dan nog vertrouwen?