PVDD wil dat provin­ciale grens­streek wordt meege­rekend bij nieuwe Wet Vee dichtheid


13 juni 2017

De provinciale statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat er rekening wordt gehouden met de vele stallen over de grens met Duitsland bij de nieuwe Wet Vee dichtheid. Het lijkt er namelijk op dat wel rekening wordt gehouden met interprovinciale grenzen, maar minder met landsgrenzen, terwijl er in het grensgebied met Duitsland erg veel vee is. De nieuwe wet moet tot een betere balans tussen vee dichtheid en volksgezondheid leiden. De partij heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wijst tevens op het feit dat overal in de provincie uitbreiding van intensieve veehouderij plaats vindt: “Wij zijn erg benieuwd hoe het college de totale aantallen dieren bijhoudt. Dat gebeurt immers in principe alleen op gemeentelijke niveau, terwijl deze wet officiële provinciale gegevens noodzakelijk maakt”. De partij is benieuwd om hoeveel dieren het nu in totaal in de provincie gaat en heeft de meest recente gegevens bij het college opgevraagd.

Er bevinden zich veel veebedrijven op de grens van Groningen met Duitsland. “De gezondheidsrisico’s van veel vee stoppen natuurlijk niet bij de grens en daarom zou er volgens ons een strook van vijf kilometer aan de Duitse zijde van de grens meegerekend moeten worden”, aldus Voerman. Het college moet eind juni haar mening geven over de interim-wet.

Bekijk de vragen hier.