Partij voor de Dieren wil alleen subsidie voor kippe­boeren bij behoud leghennen


7 augustus 2017

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is zeer ongerust over de mogelijke ruiming van duizenden fipronil-leghennen in de provincie en vraagt daarom aan het College van GS alleen díe boeren te steunen die de dieren niet voortijdig gaan doden, maar ze vijf weken laten ontgiften. Veel boeren kiezen er voor om de hennen te doden, nu de boeren de eieren niet mogen verkopen terwijl de hennen wel gevoed moeten worden.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “Boeren die gelijk hun kippen laten dood maken omdat het ze te duur is om ze te laten leven, mogen niet beloond worden. Wij vinden dat de tijd voorbij moet zijn dat een dier slechts een product is, waarvan het welzijn niet meetelt. De overheid dient dat ook uit te dragen.” De Partij voor de Dieren wil graag de boeren ondersteunen die er voor kiezen hun dieren in leven te laten. Het is immers een goede mogelijkheid de kippen vijf weken op ontgiftings-dieet te zetten en zo de levens van de dieren te sparen.

De Partij voor de Dieren is er voorstander van om dieren in leven te houden in plaats van voortijdig en onnodig te doden. In de weken dat de boer zijn dieren in leven houdt, heeft hij geen inkomsten. “Om die reden vragen wij het college naar een noodfonds voor juist die boeren die kiezen voor het in leven houden van hun dieren”, aldus de Wrede.

De partij zal vandaag deelnemen aan een actie in de omgeving van Meppel bij een kippeboer om aandacht te vragen voor de kippen die nu voortijdig gedood worden en om aandacht te vragen voor het lot van de dieren in de vee-industrie in het algemeen en dat van de kippen in het bijzonder. Onder andere Kirsten de Wrede, Wynanda van der Land en Laura Venema zullen hierbij aanwezig zijn.

Bekijk de vragen hier.